Reklamace a vrácení zboží

Milí zákazníci,

pevně věříme, že se zbožím budete naprosto spokojeni, jelikož kvalita výrobků je pro nás velmi důležitá. Velký důraz klademe na správné zabalení a odeslání, proto s našimi výrobky zacházíme jako v bavlnce. Všechny výrobky, před odesláním k Vaší radosti, prochází důkladnou kontrolou.

Co dělat, když k Vám zboží přeci jen dorazí v poškozeném stavu?

V naprosto výjimečných případech se může stát, že dojde k poškození během přepravy. Z tohoto důvodu si prosím zboží pečlivě zkontrolujte. Lhůta pro uplatnění reklamace z důvodu poškození zboží při přepravě je do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. To samé platí pro případ, chybějícího zboží v zásilce .Pozdější reklamace nemůže být uplatněna, jelikož ji již nelze uplatnit u přepravní služby.

Pokud Vám zboží k naprosto výjimečném případě dorazí v poškozeném stavu, zašlete nám prosím na náš e-mail info@klaraporcelan.cz:

  1. číslo Vaší objednávky, popis kusů, o které se jedná
  2. fotografie dokumentujících poškození zásilky 
  • fotografie přepravní krabice ze všech stran (z dálky) a zvláště pokud jsou na ni známky poškození (díra, protržení, "zmačkaný" roh apod.)
  • fotografie dokumentující, jak byla zásilka zabalena v balíku, aby se předešlo poškození; mělo by z toho být poznat, že zboží bylo na cestu pečlivě a bezpečně zabaleno. Tyto fotografie poslouží jako podklad v reklamačním řízení u přepravní služby. 

     - fotografie otevřené přepravní krabice včetně uložení výplňových a fixačních materiálů (cca 2 fotografie)

     - fotografie bezpečného zabalení a prokladů jednotlivých produktů (cca 2 - 3 fotografie)

  • fotografii přepravního štítku s adresou a číslem balíku
  • fotografii poškozeného kusu nebo kusů  

Zpětnou vazbu k Vaší reklamaci obdržíte co nejdříve na Váš e-mail nebo telefonicky.

Poté poškozené zboží prosím pečlivě zabalte a zašlete zpět na adresu:

Klára porcelán

Hana Winklerová

Vratimovská 396

739 32  Vratimov – Horní Datyně

Czech Republic

Tel: +420 775 644541

Co dělat, pokud zakoupené zboží nesplnilo Vaše očekávání a přejete si ho vrátit?

Zboží můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. Zašlete ho prosím v neporušených a nepoškozených původních obalech zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. (číslo vaší objednávky). K zaslanému zboží nám prosím také napište důvod vrácení.

V tomto případě Vám částku za zboží, kterou jste již zaplatili, vrátíme zpět na Váš účet. Napište nám prosím také číslo Vašeho bankovního účtu včetně pomlček. Během následujících dnů Vám bude zaslána částka zpět na účet. 

Zboží, které si přejete vrátit, zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

Klára porcelán

Hana Winklerová

Vratimovská 396

739 32  Vratimov – Horní Datyně

Czech Republic

Tel: +420 777 683 225

Můžete využít náš vzor formuláře, který si prosím stáhněte po kliknutí na následujícím odkaze: VZOR FORMULÁŘE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jakmile k nám zboží dorazí zpět, vrátíme Vám zaplacenou částku na váš účet. Dbejte prosím na dobré a bezpečné zabalení při zaslání zpět. K reklamaci také prosím napište, zda si přejete vrátit peníze nebo zboží vyměnit. 

Vyrozumění o reklamaci Vám dámě vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace Vám dáme vědět telefonicky nebo emailem.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.